Mały Ireneusz
wbrew radom Mamusi
zabawiał się nożem

i obciął sobie uszy,
wykłuł sobie oczy
a teraz się wstydzi,
że ani nie słyszy
ani nic nie widzi.

Morałek:
Dzieci, które nadal
mają te organa
niech robią jak im radzi
Mamusia kochana.