Programujemy cztery główne obszary działań rozwojowych: 

 1. Doskonalenie skuteczności przywództwa i zarządzania:

 • analiza i doskonalenie strategii: misja, wizja, wartości, balance score card;
 • doskonalenie kompetencji przywódczych i menadżerskich: psychologia lidera;
 1. Doskonalenie systemu, organizacji i efektów sprzedaży i obsługi

 • analiza i doskonalenie metod, praktyk i wyników: weryfikacja organizacji oraz obsługi Klienta 
 1. Doskonalenie kultury organizacji

 • budowa i zastosowanie modelu kompetencyjnego: rekrutacja, motywacja, zarządzanie przez cele, KPI, ocena, podnoszenie kwalifikacji, samowiedza i samodoskonalenie, praca zespołowa;
 • kreatywności i innowacyjność: analiza, łączenie i komplementarność potencjałów i preferowanych stylów działania w zespole, pobudzanie i wspieranie inicjatywy, przedsiębiorczości, systemy i techniki sprzyjające kreatywności jednostek i zespołów;
 • analiza i poprawa wykorzystania czasu pracy: usprawnianie organizacji i metod zarządzania czasem pracy;
 • etyka praktyczna: 
  • podejmowanie decyzji słusznych
  • rozwiązywanie dylematów
  • budowanie więzi, poczucia tożsamości i poczucia odpowiedzialności i decyzyjności poprzez podnoszenie poczucia godności pracowników
 1. Usprawnianie marketingu i komunikacji 

 • kompozycja marketingowa: analiza konkurencji, analiza potrzeb, segmentacja i maksymalizacja wykorzystania różnych rynków konsumenckich
 • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna: strategia i kreacja reklamowa, efektywne wykorzystanie mediów tradycyjnych i społecznościowych, programy lojalnościowe, public relations (PR). 

Przykładowe tematy szkoleń: 

Umiejętności marketingowe

 1. Strategia marki : zarządzanie pozycjonowaniem, czyli czym być, żeby nas chcieli: - segmentacja, branding
 2. Praktyczne wprowadzenie do marketingu : seminarium warsztatowe 
 3. Kreowanie  wspólnoty wokół marki: wizerunek korporacyjny firmy/marki, korporacyjna odpowiedzialność społeczna,  marketing społecznie zaangażowany
 4. Nowoczesne techniki marketingowe: twórczy marketing, marketing bezpośredni, BTL, querilla marketing, CRM  
 5. Public relations jako budowanie intelektualnie inspirującej aury wokół marki 
 6. Jak wady zamieniać na zalety: obsługa reklamacji 
 7. Skuteczna promocja: multimedialna kampania komunikacyjno-promocyjna; od analizy przez  strategie, od projektu do efektu 
 8. Marketing regionalny – marketing miejca, marketing miasta
 9. Zarządzanie relacjami i lojalnością w B2B i B2C  
 10. Partnerstwo doskonałe: partnership streamlining – warsztatowa aktualizacja strategii i kreacji branżowych; współpraca z agencją 
 11. Jak opracować i  jak oceniać kampanię reklamową zanim wydamy na nią pieniądze; 
 12. Współpraca z agencją reklamową: czy i jak ?
 13. Copywriting: skuteczna komunikacja werbalno-wizualna; koncepcje, slogany, scenariusze,  teksty reklamowe
 14. Największe kampanie reklamowe  świata: przegląd  analityczny z kluczem 
 15. Branżowy przegląd komunikacji marketingowej: przegląd  analityczny z kluczem branżowym

Umiejętności menadżerskie

 1. Efektywna współpraca z agencją reklamową
 2. Warsztaty twórcze: jak kreatywnie myśleć, działać i rozwiązywać problemy 
 3. Zespołowe rozwiązywanie zadań - team building -  wspólne podejmowanie wyzwań i rozwiązywanie problemów 
 4. Skuteczne zarządzanie projektami, efektywna organizacja pracy w zespole, Zarządzanie przez delegowanie Zarządzanie czasem: optymalizacja wykorzystania czasu w pracy i w domu
 5. Wystąpienia i wypowiedzi publiczne, treningi medialne
 6. Sztuka przemawiania i sztuka prezentacji – jak prezentować, żeby przekonać 
 7. Kultura korporacyjna, implementacja kodeksu etycznego firmy: interaktywny projekt warsztatowy Sąd dyscyplinarne i koleżeńskie     
 8. Twórcze techniki perswazji i sprzedaży
 9. Model kompetencyjny organizacji 
 10. Client relations
 11. Mediacje
 12. Skuteczna komunikacja społeczna: założenia, narzędzia, mierzenie efektywności
 13. Doskonalenie samorządowych kompetencji etycznych  
 14. Porozumienie samorządowe i transfer: mieszkańcy (NGO) - nauka – biznes

Organizacja programów szkoleniowych

 • Programy autorskie  
 • Szkolenia otwarte i zamknięte, twarde i miękkie, łatwe i trudne
 • seminaria, warsztaty, symulacje,  treningi dla zespołów pracowniczych i managerów 
 • oparte na sprawdzonych programach międzynarodowych 

Ogólne warunki 

 • program szkolenia jest zawsze dostosowywany do potrzeb branżowych i indywidualnych na podstawie wywiadu oraz  analizy oczekiwań i diagnozy potrzeb
 • czas trwania od dwóch godzin do trzech dni lub cykle programowe
 • stacjonarnie lub wyjazdowo z wykorzystaniem listy rekomendowanych ośrodków szkoleniowych 
 • moderatorzy:  wybitni specjaliści - praktycy  z dziedziny przedsiębiorczości, prakseologii, marketingu, strategii i produkcji, promocji, mediów i komunikacji;
 • ceny: adekwatne do efektów – według stawek godzinowych wykładu lub ceny jednostkowego uczestnictwa.